Rechtsgebieden

Zoals blijkt uit het volgende overzicht, zijn wij actief op verschillende rechtsgebieden met allerlei dwarsverbanden. Mocht u niet zeker weten of uw zaak bij ons in goede handen is, dan kunt u voor meer informatie altijd contact met ons opnemen.

Ondernemingsrecht

Handels- en ondernemingsrecht 
Privaat vermogen & risicokapitaal 
Fusies & Overnames 
Bankenrecht 
Faillissementsrecht en faillissementsstrafrecht 
Arbitrageprocedures 
Compliance 
Erfrecht en stichtingsrecht 
Commercieel huurrecht, pacht– en opstalrecht 
Ondernemingsstrafrecht 
Arbeidsrecht 
Algemeen burgerlijk recht en burgerlijk procesrecht 
Internationaal Privaatrecht 
Datenschutzrecht 

Publiekrecht

Constitutioneel, bestuurs- en Europees recht 
Onderwijs- en hogeschoolwet en revisierecht 
Ambtenarenrecht, tuchtrecht en publiekrecht  
Publiek bouwrecht en wetgeving inzake de ruimtelijke planning 
Mijnbouw- en energierecht 
Milieurecht 
Privaat en publiek ondernemingsrecht 
Gemeenterecht en publiek ondernemingsrecht 
Overig speciaal administratief recht 

Deze website gebruikt alleen technisch noodzakelijke cookies

We gebruiken zogenaamde Session-Cookies om verschillende verzoeken van uw browser aan de gemeenschappelijke Session te kunnen toewijzen. Lees ook ons Databerscherming.

OK